pasta mořící ANTOX 3D - 2 litry

Kód zboží:
4010205.00
Výrobce:
FK System
Dostupnost:
1-4 dny
Cena bez DPH:
647 
Cena s DPH:
783 
Koupit

Odstranění svarových okují a náběhových barev, cizích oxidů a stop po manipulaci. Speciálně pro lesklé a broušené povrchy.

Před zpracováním přečíst bezpečností pokyny. Antox 3d dobře protřepat a promíchat, aby vznikla homogenní hmota. Nanést umělohmotným štětcem ANTOX stejnoměrně silnou vrstvu na svar a okolí. Podle typu svaru a teploty prostředí nechat působit 60–90 minut. Opláchnout vodou o tlaku min. 12 MPa. U krátkých svarových spojů je možné provést oplach pouze tekoucí vodou bez tlaku za intenzivního mechanického působení nerezového nebo umělohmotného kartáče nebo houby. Oplachovat tak dlouho, až je mořený povrch a odtékající voda pH neutrální. Pokud není mořený povrch úplně čistý, celý proces opakovat.

Odpadní oplachové vody jsou kyselé a obsahují těžké kovy, proto je nutné je zachytávat. Před oplachem mořící pasty je možné na povrch nanést neutralizační pastu, která oplachové vody zneutralizuje. Zachycené oplachové vody (i zneutralizované), je nutné ekologicky likvidovat. Buď pomocí vlastní čistírny odpadních vod (nutno projednat s vodohospodářem) nebo předat k likvidaci odborné firmě.

Antox 3d obsahuje kyselinu dusičnou a fluorovodíkovou. Pokyny, které je třeba dodržovat, jsou uvedeny na etiketě. Další informace jsou uvedeny v seznamu bezpečnostních údajů, a je možné je u nás získat. Pracovník musí být vybaven ochranným oblekem, rukavicemi a obličejovým štítem.

Z 1 kg Antoxu 3d je možno upravit 40–150 bm sváru
Prodáváme pouze pro vyplnění formuláře pro chemické látky. Zašleme po objednávce zboží.